Har forskningen glömt Football Management?

I en populärvetenskaplig artikel publicerad i Svensk Idrottsforskning förra året (2010) rapporteras från en pågående översyn av forskning om Football Management. Rubriken är Har forskningen glömt Football Management? Det är få företagsekonomiska forskare i Sverige som intresserar sig för ledning av fotbollsklubbar. Det är som om området är bortglömt. Visst finns det en del enstaka artiklar om olika aspekter, men det är näst intill omöjligt att hitta forskning som tar tag i den grundläggande frågan: hur kan ledningen öka effektiviteten i klubben?

Läget är oroande. Tror vi att det är nödvändigt med forskning om fysiologiska aspekter av fotbollen, är det lika nödvändigt med forskning om ledningsarbetet. Särskilt intressant är det att det inte verkar finnas någon forskning om sådant som kreativitet, innovation, entreprenörskap eller organisationsförändringar – trots att det kanske är just det som behövs i många klubbar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>