Frågetecken för Hammarby

Aftonbladet har nu en artikelserie om Hammarby herrfotboll. Ordförande Kent Hertzell ställer sig frågan varför den samlade kompetensen (i styrelsen) har fått ut så lite. Hans eget svar är att man lagt ner för lite tid. I en tidigare artikel nämndes att det blir för mycket hjärta. Detta har tagits upp tidigare, bl a på denna sajt och det finns till och med en uppsats om Åtvidabergs FF där detta behandlas. Kanske är det så att det blir för mycket hjärta. Jag är dock tveksam till att det är så enkelt. Även om det är så, saknar jag en diskussion om hur det kommer sig att det blir så. Förklaring kan nog lika väl sökas i att idrott fortfarande inte uppfattas som något allvarligt. Det är ju en lek. Näst intill allt kommunicerar att vi nu går in i en värld som skiljer sig från den vanliga vardagliga gråa världen. Det gör det rätt lätt att inte ta sitt styrelseuppdrag på allvar. Man kan också fråga sig om ersättningen är i paritet med vad man betalar i näringslivet? Jag vet några idrottsföreningar där det inte är så. Hur kan man då förvänta sig något annat än lekmannamässigt agerande?

Att idrott är lek förstärks av både institutioner (som stat, kommun) och individer. På Gotland rekommenderas de som vill något annat (än lek) att flytta från ön. Uttrycket “Springa efter en boll på en gräsmatta!” brukar utslungas nedvärderande. Där ligger man efter både “plinka på gitarr” och “stå på scen i löjliga kläder och gasta”, aktiviteter som i större utsträckning ses som rumsrena och viktiga aktiviteter som bidrar till BNP och exportöverskott och allt möjligt. Spelarna själva förstärker detta ibland då de själva knappt verkar veta hur man packar en väska eller att det kan vara viktigt att äta frukost

Lösningarna är inte enkla. Det skulle nog behövas en rejäl satsning där man börjar nyttja den kompetens som finns inom akademin, för att få hjälp att till att börja med ställa relevanta frågor och sedan utforska alternativa lösningar. Som börjar bli allt mer tydligt, det räcker inte att plocka in “näringslivsfolk” i styrelsen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>