Det borde ju vara så…

En kommentar till föregående inlägg kommer från sajten “Signerat Kjellberg“. Han skriver att han håller med om mycket men att… “Dock kan jag tänka att både den ekonomiska och strategiska biten borde finnas med från början“.

Ja, det BORDE ju vara så. I min forskning försöker jag förstå varför det inte ändå är så. En anledning är att man inte inser hur komplext det är att leda organisationer – ideella, offentliga, privata. På något vis görs ett antal antagande om att alla viktiga aspekter täcks in av de som leder organisationen. Är man VD/klubbchef/Ordförande… så BORDE man ju… Även de som själva har rollen tror att de “har koll på läget”. För annars framstår de ju som osäkra. Och det är ju inte bra. Alltså har de koll. Det finns många exempel på dylik förnekelse bland chefer. Inte behöver man någon hjälp när man ska göra något man aldrig gjort förut, inte.

Jag tror därför att lite större ödmjukhet allmänt vore bra, så att man tar hjälp av kompetens som finns. DET kräver i sin tur att man är beredd att betala för denna kompetens. Vilket många idrottsföreningar ännu inte är. För inte kan man ta pengar från “verksamheten” till detta? Och så kastar man ännu mer pengar in i det svarta verksamhetshålet.

Liknande diskussioner sker i exempelvis länsstyrelsevärlden, så det är inget unikt för idrotten. Och självklart är det viktigt att inte lägga fel mängd pengar på “administration och ledning” (som t ex verkar vara i järnvägsvärlden…). Men, det ÄR svårt att börja omorientera sig och börja inse vad som krävs för att skapa en sund ledningsstrategi. Att man måste “bygga organisationen”. Och vad som egentligen menas med det… Något som exempelvis Östers IF verkar ha börjat förstå nu.

Det är på ett sätt således inte uppenbart att kompetens saknades från början i Dalsjöfors (eller andra klubbar). Jag tror det är den första insikten vi måste göra. Det är svårare än vi tror att identifiera vilken kompetens som saknas.

Tyvärr är jag rätt bekymrad över många idrottsföreningars situation. Det krävs rejäla omtag kring många saker… Frågan är bara var man ska börja. I min nya bok, Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå  skriver jag om en del av dessa saker. Jag hoppas det kan stimulera till både mer diskussion och nya handlingar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>