Football150: Ny ledarstil behövs av tränarna

Sir Trevor Brooking (director of football development i FA) berättade under konferensen Football150 att det finns ett stort behov av ny ledarstil hos engelska fotbollstränare. “All that shouting and hollering won’t do any good anymore”. Det var ett lite förvånande öppet och ärligt bekräftande av ett tillstånd som framskymtat i tidigare forskning (av bland Seamus Kelly). Sedan den nya utvecklingsplanen antogs förra året finns det dock förmodligen ett brett stöd för nya idéer.

Tyvärr fanns det ingen forskare inom fotbollscoachingområdet närvarande. Det hade varit intressant att lite djupare diskutera varför och hur den tidigare traditionen vuxit fram. Den finns tyvärr inte bara inom fotbollen (se t ex artikel av Gervis & Dunn).

Jimmy O’Gorman berättade i anslutning till detta om sin forskning av “Football Development Officers”, som har till sin uppgift att implementera “The National Game Strategy” som bygger på många av Brookings idéer. Inte oväntat uppstår det en konflikt mellan de nya, unga, som brinner för att införa nya idéer om hur man ska träna fotbollsspelare, och “de gamla” som vill konservera traditionen.

Och det är klart, det är en lång väg mellan idén att man som tränare ska engagera sig mycket i det som pågår på planen (och därmed skrika en hel del) och den nya idén att det ofta är bättre att vara tyst än att säga fel saker. Fokus är istället på att låta barnen spela och ha kul. Instruktioner, taktik, etc., får komma mycket senare i spelarnas utveckling.

To be continued…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>