EASM2013: faktorer som påverkar kinesers val av PL-lag

Mer från EASM2013-konferensen: I en ambitiös studie studerar G Bordet vad som påverkar kinesers val av vilket lag i Premier League de ska hålla på. Hittills har man trott att det är viktigt att det finns en kines i laget. Studien visade att det var det minst viktiga. Topplistan av de viktigaste faktorerna ser ut så här:

  • Style of play
  • Club manager
  • Star player
  • Star players

Man har också grupperat faktorer i olika kategorier och relaterat det till sådant som kön och ålder. Här framkommer att män lägger större vikt på spelet på plan medan kvinnor lägger större vikt på att de har en tidigare erfarenhet av klubben (t ex varit på en match i England).

Manchester United och Liverpool har den högsta upplevda varumärkesidentiteten.

En fråga forskarna dock reser är om det är så enkelt att skilja på vad som är varumärke och vad som är “sport”.

En slutsats är att vill man vara framgångsrik bör man arbeta med klubbens positionering i förhållande till andra klubbar…. vilket varje grundkurs i marknadsföring (borde) lär(a) ut.

 

2 thoughts on “EASM2013: faktorer som påverkar kinesers val av PL-lag

  1. Det är pågående forskning, så den är inte publicerad ännu. På konferensen var titeln på presentationen: Looking at satellite fans reasons to choose a club to support: A study of the English Premier League in China. Vet inte mer om författarna än att de benämns G Bodet, H Geng, N Chanavat