Kreativ utveckling av fotboll…

Vi kan på flera sätt bidra till kreativ utveckling av din förening, ditt förbund, ditt lag eller ditt ledarskap.

Vår styrka är att vi har ett helhetsperspektiv på föreningens verksamhet och kan allt från ekonomi till ledarskap till hur man arbetar med förändrings- och förnyelseprocesser. Vi känner till många av de utmaningar fotbollsföreningar har. Många har det tufft och man tycker man provat allt. Här tror vi att det i flera fall går att komma lite längre. Det kan handla om nya idéer men lika ofta om  hur man ska gå tillväga för att förverkliga idéerna. Detta gäller även om talar om förbund, lag eller ditt egna ledarskap. Välkommen med frågor magnus@footballmanagement.se.

Konceptutveckling, produktutveckling…
Vill du ha hjälp med att generera idéer kring föreningens verksamhet? Hur kan ni utveckla matcharrangemangen? Kiosken? Ledarrekryteringen? Styrelserekryteringen? Hemsidan? Vi kan bidra till att ni går från idé till något mer konkret. Det omfattar även råd kring hur ni ska få det att fungera i praktiken.

Bollplank
Kanske vill ni bara bolla lite tankar och funderingar, få höra lite om erfarenheter från andra föreningar och från forskning? Under en träff diskuterar vi koncentrerat din förenings situation och bollar lite tankar och idéer.

Nulägesanalys
Syftet är att identifiera styrkor och svagheter samt tänkbara utvecklingsmöjligheter. Detta kan med fördel kombineras med det stöd som exempelvis SISU kan bidra med. Vårt bidrag är då att vi kan gå djupare in på exempelvis ekonomiska eller marknadsmässiga frågor. Detta kan göras på flera olika sätt och med olika ambitionsnivåer.

Strategisk utveckling
Utifrån nulägesanalys arbetar vi här med hur föreningen kan utvecklas på lång sikt. Vilka strategiska alternativ är mer hållbara än andra? Detta kan inkludera utvecklandet av nya koncept, produkter och tjänster för föreningen.

Utbildning – för utveckling
Vi kan hålla föreläsningar kring ämnen som föreningsutveckling, ledarskap, marknadsföring, sponsring, intäktsarbete, rekrytering, talangutveckling, med mera.  För oss är det viktigt att utbildning leder till utveckling och inte bara blir en aktivitet för sig. Vi har vana av att jobba processinriktat med grupper, dvs se till att deltagare involveras och engageras i det som temat handlar om.

Förbundsutveckling
Vill ni ha ny input kring hur ert fotbollsförbund kan utveckla er verksamhet, exempelvis med avseende på hur ni idag stödjer fotbollsföreningarna i er region? Låt oss se om vi inte tillsammans kan hitta några kreativa idéer som kan initiera eller förstärka positiva utvecklingsprocesser.

Tränarutveckling
Vi har också erfarenhet av och kunskap om tränarskap inom fotbollen. Vår ståndpunkt är att det går att träna på många fler sätt än vad som många gör idag. Det är dock lätt att fastna i invanda mönster. Vi gör gärna ett försöka att bryta dessa och inspirera till nya träningsmetoder och upplägg.