Artiklar

Länkarna kan gå till artiklar där ni endast har tillgång till hela artikeln om ni t ex är student, lärare eller forskare som prenumerar på den databasen där artikeln finns. I dessa fall finns endast ett abstract tillgängligt.

Arenor

The American experience with facility naming rights: opportunities for English professional football teams. (2003). Sälja namnet på arenan? Jämförelse USA och England.
From modern to postmodern: the development of football stadia in Europe. En beskrivning av hur fotbollsarenor har utvecklats över tid.

Fotbollsforskning i allmänhet
Har forskningen glömt Football Management? En populärvetenskaplig artikel om forskningsläget

Marknadsföring
This is Our City. Branding football and local embeddedness. Hur Manchester City försöker särskilja sig från Manchester United.

Redovisning, bokföring, beskattning
Football Players as Human Assets. Measurement as the Critical Factor in Asset Recognition: A Case Study Investigation. Fotbollsspelare som tillgångar i balansräkningen. Hur ska dessa värderas?

Rekrytering
Media sport stars and junior players: the design and analysis of the recruiting methods of players in Real Madrid. Har deras rekryteringsmetod varit lyckad?

Tränarbyten
The Impact of Managerial Change on Team Performance. Tränarbyte under säsong har negativ effekt.