Fotbollen ligger efter

Det “stormar” nu kring den utredning som SEF ska genomföra. En aspekt är att fansen känner sig bortglömda, vilket fick Lars-Christer Olsson att påstå att ICA:s kunder inte bestämmer vad som ska finnas i ICA-butiken. Även om han formellt har rätt så visar det samtidigt att fotbollen ligger efter många företag när det gäller relationen till kunderna. Nöjdhetsundersökningar, fokusgrupper, kundpaneler är tre metoder som kan vara mycket användbara.

Vidare, så är samtalet kring innovation (= framtagande av nya produkter/tjänster) idag starkt dominerat av begrepp som öppen innovation och samproduktion. Det vill säga, framgångsrika innovationer bygger på att man öppnar upp sig rejält för input från flera olika håll och det genom hela processen. Då blir kunden en “medskapare” av den färdiga produkten/tjänsten och därmed har man redan en köpare till den.

Självklart ligger den formella makten hos organisationen som äger innovationen. Men det man allt mer inser är att den formella makten är förhållandevis ointressant. Vad som sker i praktiken är det som gäller. Och, poängen är att samhället idag inte har råd med att några sitter i slutna rum och tar fram nya saker som man sedan upptäcker inte föll i god jord och så sätter man sig ånyo i slutna rum och ändrar. Det är bättre att göra det tillsammans från början.

Det är klart att det finns en del svårigheter här, men den grundläggande inriktning är tydlig: Öppenhet och samskapande. Allt annat innebär att man ligger efter de som leder utvecklingen.