Angående talangutveckling

Även om den här artikeln kom för ett år sedan är den fortfarande aktuell. Stefan Lund m fl har studerat hur man i svensk fotboll försöker identifiera talang. På det stora hela stämmer deras resultat med internationell forskning. Magkänslan verkar vara viktig…

Det finns också en podd från Linnéuniversitetet (Snillen stimulerar) där Stefan utvecklar resonemanget.