EASM2013: faktorer som påverkar kinesers val av PL-lag

Mer från EASM2013-konferensen: I en ambitiös studie studerar G Bordet vad som påverkar kinesers val av vilket lag i Premier League de ska hålla på. Hittills har man trott att det är viktigt att det finns en kines i laget. Studien visade att det var det minst viktiga. Topplistan av de viktigaste faktorerna ser ut så här:

  • Style of play
  • Club manager
  • Star player
  • Star players

Man har också grupperat faktorer i olika kategorier och relaterat det till sådant som kön och ålder. Här framkommer att män lägger större vikt på spelet på plan medan kvinnor lägger större vikt på att de har en tidigare erfarenhet av klubben (t ex varit på en match i England).

Manchester United och Liverpool har den högsta upplevda varumärkesidentiteten.

En fråga forskarna dock reser är om det är så enkelt att skilja på vad som är varumärke och vad som är “sport”.

En slutsats är att vill man vara framgångsrik bör man arbeta med klubbens positionering i förhållande till andra klubbar…. vilket varje grundkurs i marknadsföring (borde) lär(a) ut.

 

Om tränarbyten igen

Vem ryker först i Premier League? Hodgson? Houllier? Ancelotti? Journalisterna måste ju älska att diskutera detta. Jag nöjer mig med att länka till ytterligare en vetenskaplig artikel som visar att byte under säsong har negativ effekt på lagets prestationer (The Impact of Managerial Change on Team Performance in Professional Sports). Det trixiga är ju också att även om Liverpools spel skulle stabiliseras med ny tränare och slutligen sluta på plats 5 i tabellen, vet vi inte vad som skulle ha hänt utan byte. Det kanske krävs ett helt år med dåliga prestationer innan Hodgson och laget “får till det” och springer hem Premier League 11/12?