Tre uppsatser

På uppsatssidan finns tre nya länkar till uppsatser. Två som behandlar marknadsföring, varav en om damfotboll och en om herrfotboll. Båda kan ge intressanta infallsvinklar till ens egen förening.

Uppsatsen av Eriksson är mycket omfattande (163 sid) och innehåller intressanta jämförelser mellan fem damklubbar.  Uppsatsen av Norin och Fabbekes uppsats har som syfte att analysera och klargöra strategiskt varumärkesbyggande för svenska fotbollsföreningar, samt att förstå karaktären hos, och bakom dessa varumärken. De har intervjuat flera “tunga” aktörer i branschen.

Den tredje uppsatsen behandlar svensk fotbolls utmaningar och problem. Särskilt lyfter de fram behovet av ett mer strategiskt arbete i föreningar, samt naturligtvis behovet av ökad professionalism. Det är i sig inga nyheter för dom “inom branschen”, men kan vara en lite tankeväckare för de som just nu är på väg in.

Trevlig läsning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>