Uppsats: Mer än bara fotboll

Marcus Lindström skrev våren 2013 en uppsats med titeln: Mer än bara fotboll: en studie om supporterskap, kommersialisering och demokrati. Han sammanfattar den så här:

“Uppsatsen är en studie baserad på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med svenska fotbollssupportrar. Studien skildrar hur nyliberalismen har påverkat fotbollens värld och dess supportrar. Hur det kommersiella racet efter framgång kan hamna i konflikt med supportrarnas strävan och upplevelser av community/gemenskap. Men också hur dessa två motpoler på en rimlig nivå kan få varandra att växa. Uppsatsen skildrar också vad som sker när den nyliberala utvecklingen gått för långt och supportrarna känner sig undanträngda. Uppsatsen är en redogörelse kring deras strävan och kamp för mer inflytande och lokaldemokrati inom den fotbollsvärld de känner sig som medproducenter till. Uppsatsen redogör också skäl till varför det är relevant för det utomstående samhället att fotbollen är demokratisk.”

Uppsatsen lyfter en del intressanta frågeställningar. Den lider dock lite av att inte vara särskilt djupt insatt i den svenska fotbollsforskning som redan finns. Jag tänker här t ex på Torbjörn Anderssons studier (bl a Kung fotboll), Tomas Petersons studier och min egen bok, Ledning av idrottsföreningar, som kom förra året. När man tar intryck av utvecklingen i England när det gäller supporterstyrda klubbar kan man ibland glömma att det som eftersträvas och hyllas är det fenomen som vi redan har i Sverige: medlemmarna äger och styr klubben. Det formella ägande är dock en sak. Hur det fungerar i praktiken är en annan. Medlemmarna måste engagera sig aktivt, annars är det lätt för en liten klick att styra föreningen som de vill. Detta oavsett vem som formellt äger. Omvänt, även om en förening skulle ägas av privata aktörer, så kan supportrar utöva inflytande bl a genom att inte köpa föreningens produkter. Jag menar inte att det i sin tur skulle vara okomplicerat, bara att diskussionen om formellt ägande av föreningen måste omfatta hela komplexiteten, dvs både det formella och hur det i praktiken fungerar eller skulle kunna fungera.