Zlatan

Zlatans bok är riktigt bra. Ur många olika synvinklar. Utifrån Football Management-perspektiv kan man t ex notera hur Ajax tydligen lade 85 miljoner på en investering som man sedan lämnade vind för våg i en lägenhet. Eller att machoattityden hos tränare är makalöst tröttande.  Eller att det tydligen var agenten som fick Zlatan att börja tänka om kring sitt tränande i Ajax. Inte tränaren. Inte klubbledningen. Visst får man tänka på att det är Zlatans berättelse. Men ändå. Det är tankeväckande läsning.